ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU

w prestiżowym projekcie edukacyjnym

Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia prawniczych elit, przez którą liderzy życia publicznego, wolnych zawodów prawniczych, gospodarki, a także organizacji społecznych przekazują proaktywnym, wrażliwym społecznie osobom swoją wiedzę oraz doświadczenie, tak aby wzmocnić ich kompetencje i przygotować na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata, w którym mechanizmy prawne odgrywają istotną rolę.


Wizja nowoczesnej edukacji

Szkolenie w Pracowni ma charakter zarówno wykładowy, jak i warsztatowy. Uczestnicy pracują między innymi nad projektami, których tematy zostaną uprzednio przygotowane przez organizatorów Programu. W ramach jednego cyklu odbywa się 7 zjazdów w ośrodkach szkoleniowych zlokalizowanych w Warszawie i okolicy, Projekt Społeczny oraz Szkoła Letnia.

UDZIAŁ W PRACOWNI TO SZANSA NA:

 • Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Praktyki w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
 • Udział w realizacji projektów prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Mentoring z liderami życia publicznego
 • Certyfikat uczestnictwa

NASI WYKŁADOWCY


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Michał Wójcik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics

 • Wiktor Ćwiklik - menadżer, trener, doradca. Założyciel i właściciel firmy PROSET.

 • Dyr. Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 • Dyr. Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Mec. Kamil Golema - radca prawny, asystent w Katedrze Negocjacji i Mediacji KUL

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UKSW

 • Anna Kantor-Kilian - ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Jan Kowalczyk - Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym

 • Aleksy Miarkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

 • Dr hab. Piotr Mostowik - adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dr Grzegorz Ocieczek - Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dr Jarosław Olesiak - absolwent Columbia University. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dyr. Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodziny i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Piechowiak - wykładowca w SWPS. W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Dr Marcin Romanowski, LL.M. - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Mec. dr Grzegorz Skrobotowicz - radca prawny, ekspert w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów, asystent w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego KUL

 • Dyr. Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Mec. Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner w SK&S

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz doradca Szefa BBN

RADA ZARZĄDZAJĄCA


Marcin Romanowski

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości


Michał Woś

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości

Obserwuj nas

KONTAKT

Biuro Programu


liderzy@iws.org.pl