ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU

w prestiżowym projekcie edukacyjnym

Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia prawniczych elit, przez którą liderzy życia publicznego, wolnych zawodów prawniczych, gospodarki, a także organizacji społecznych przekazują proaktywnym, wrażliwym społecznie osobom swoją wiedzę oraz doświadczenie, tak aby wzmocnić ich kompetencje i przygotować na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata, w którym mechanizmy prawne odgrywają istotną rolę.


Wizja nowoczesnej edukacji

Szkolenie w Pracowni ma charakter zarówno wykładowy, jak i warsztatowy. Uczestnicy pracują między innymi nad projektami, których tematy zostaną uprzednio przygotowane przez organizatorów Programu. W ramach jednego cyklu odbywa się 7 zjazdów w ośrodkach szkoleniowych zlokalizowanych w Warszawie i okolicy, Projekt Społeczny oraz Szkoła Letnia.

UDZIAŁ W PRACOWNI TO SZANSA NA:

 • Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Praktyki w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
 • Udział w realizacji projektów prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Mentoring z liderami życia publicznego
 • Certyfikat uczestnictwa

NASI WYKŁADOWCY


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Min. Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii

 • Prok. Bogdan Święczkowski - Prokurator Krajowy, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego

 • Min. Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Tomasz Szatkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

 • Min. Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Michał Wójcik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Tomasz Zdzikot - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

 • Prof. Marek Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics

 • Wiktor Ćwiklik - założyciel i właściciel firmy PROSET. Menedżer, trener, doradca

 • Dr Maciej Domański - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

 • Rafał Drzewiecki - Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Dr Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Anna Kantor-Kilian - ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Prof. Radosław Koszewski - Dyrektor Executive Education Center IESE Business School w Polsce, wykładowca IESE

 • Jan Kowalczyk - Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym

 • Płk dr Tomasz Kowalik - Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej

 • Aleksy Miarkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

 • Dr hab. Piotr Mostowik - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dr Grzegorz Ocieczek - Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dr Jarosław Olesiak - absolwent Columbia University. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Mikołaj Pawlak - Rzecznik Praw Dziecka

 • Prof. Marek Piechowiak - wykładowca Uniwersytetu SWPS. W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Prok. Jakub Romelczyk - Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie

 • Dr Marcin Romanowski, LL.M. - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Mec. Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner w SK&S

 • Dr Marcin Wielec - Zastępca Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca Szefa BBN Pawła Solocha

 • Michał Zoń - Dyrektor Biura Prawnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

RADA ZARZĄDZAJĄCA


Marcin Romanowski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości


Michał Woś

Minister-członek Rady Ministrów

Miłosz Łaski

Koordynator Programu

Marcin Wielec

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Obserwuj nas

KONTAKT

Biuro Programu


liderzy@iws.org.pl