ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU

w prestiżowym projekcie edukacyjnym

Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia prawniczych elit, przez którą liderzy życia publicznego, wolnych zawodów prawniczych, gospodarki, a także organizacji społecznych przekazują proaktywnym, wrażliwym społecznie osobom swoją wiedzę oraz doświadczenie, tak aby wzmocnić ich kompetencje i przygotować na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata, w którym mechanizmy prawne odgrywają istotną rolę.


Wizja nowoczesnej edukacji

Szkolenie w Pracowni ma charakter zarówno wykładowy, jak i warsztatowy. Uczestnicy pracują między innymi nad projektami, których tematy zostaną uprzednio przygotowane przez organizatorów Programu. W ramach jednego cyklu odbywa się 7 zjazdów w ośrodkach szkoleniowych zlokalizowanych w Warszawie i okolicy, Projekt Społeczny oraz Szkoła Letnia.

UDZIAŁ W PRACOWNI TO SZANSA NA:

 • Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Praktyki w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
 • Udział w realizacji projektów prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Mentoring z liderami życia publicznego
 • Certyfikat uczestnictwa

NASI WYKŁADOWCY


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Michał Wójcik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics

 • Wiktor Ćwiklik - menadżer, trener, doradca. Założyciel i właściciel firmy PROSET.

 • Dyr. Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 • Dyr. Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Mec. Kamil Golema - radca prawny, asystent w Katedrze Negocjacji i Mediacji KUL

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UKSW

 • Anna Kantor-Kilian - ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Jan Kowalczyk - Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym

 • Aleksy Miarkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

 • Dr hab. Piotr Mostowik - adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dr Grzegorz Ocieczek - Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dr Jarosław Olesiak - absolwent Columbia University. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dyr. Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodziny i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Piechowiak - wykładowca w SWPS. W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Dr Marcin Romanowski, LL.M. - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Mec. dr Grzegorz Skrobotowicz - radca prawny, ekspert w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów, asystent w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego KUL

 • Dyr. Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Mec. Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner w SK&S

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz doradca Szefa BBN

RADA ZARZĄDZAJĄCA


Marcin Romanowski

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Inicjator Pracowni


Michał Woś

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości

Inicjator Pracowni


Obserwuj nas

KONTAKT

Biuro Programu


liderzy@iws.org.pl