Trwa rekrutacja do trzech programów!


ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU

w prestiżowym projekcie edukacyjnym

Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia prawniczych elit, przez którą liderzy życia publicznego, wolnych zawodów prawniczych, gospodarki i organizacji społecznych przekazują proaktywnym, wrażliwym społecznie osobom swoją wiedzę i doświadczenie, tak aby wzmocnić ich kompetencje i przygotować na wyzwania dynamicznie zmieniającego się świata, w którym mechanizmy prawne odgrywają istotną rolę.


Wizja prestiżowej edukacji

Szkolenie w Pracowni ma charakter warsztatowy, uczestnicy pracują nad projektami, których tematy zostaną uprzednio przygotowane przez organizatorów Pracowni. W ramach jednego rocznego cyklu odbywa się 7 zjazdów w ośrodkach szkoleniowych zlokalizowanych w Warszawie i okolicy, Szkoła Letnia i projekt społeczny.

UDZIAŁ W PRACOWNI TO SZANSA NA:

 • Praktyki w Ministerstwie Sprawiedliwości
 • Praktyki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
 • Udział w realizacji projektów prowadzonych przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Praktyki w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości
 • Mentoring z liderami życia publicznego
 • Certyfikat uczestnictwa

PROWADZĄCY ZAJĘCIA


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Dyr. Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 • Dyr. Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 • Anna Kantor-Kilian - Ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Prof. Małgorzata Manowska SSA - Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • Dr hab. Piotr Mostowik - Adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 • Dyr. Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodziny i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości

 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Piechowiak - W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr. Jarosław Przeperski - Adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Dr Marcin Romanowski - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Dyr. Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów

Obserwuj nas

KONTAKT