Program Główny

Pracownia Liderów Prawa

to nowoczesna forma kształcenia przyszłych prawniczych elit. Biorąc udział w programie masz możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez cenionych wykładowców, praktyków i trenerów.

Warsztaty z uczestnikami prowadzić będą prawnicy pracujący dla najlepszych kancelarii oraz menedżerowie zatrudnieni w największych polskich przedsiębiorstwach.

Z nami będziesz trenować umiejętność autoprezentacji, wystąpień publicznych, zarządzania projektami, a także poznasz niezbędne elementy savoir-vivre.

Podczas spotkań z ministrami i innymi zaproszonymi gośćmi, będziesz mieć możliwość uzyskania odpowiedzi na interesujące Cię pytania.


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?


Absolwenci prawa

W tym aplikanci, doktoranci, przedstawiciele wolnych zawodów prawniczych.

Absolwenci innych kierunków

Jeśli rozwój ich umiejętności w obszarze prawa jest uzasadniony.

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w programie należy przejść przez proces rekrutacji. W ramach jego pierwszego etapu odbywa się nabór zgłoszeń.

Osoby, których kandydatury zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zaproszenie do drugiego etapu, którym jest rozmowa rekrutacyjna.

Rekrutacja do programu potrwa do 30 października.


HARMONOGRAM


 • 13-15 grudnia 2019 roku I zjazd

 • 18-19 stycznia 2020 roku II zjazd

 • 22-23 lutego 2020 roku III zjazd

 • 21-22 marca 2020 roku IV zjazd

 • 25-26 kwietnia 2020 roku V zjazd

 • 16-17 maja 2020 roku VI zjazd

 • 6-7 czerwca 2020 roku VII zjazd

 • tydzień w lipcu 2020 rokuProjekt Społeczny

 • 21-23 sierpnia 2020 roku Szkoła Letnia


Weekendowe zjazdy obejmują każdorazowo 16 godzin zajęciowych. Zajęcia kończą się w niedzielę o godzinie 14:00. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony nocleg z soboty na niedzielę. Dla osób spoza Warszawy zapewniamy nocleg także z piątku na sobotę.

Projekt Społeczny to tygodniowy projekt, polegający na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz wybranej grupy osób potrzebujących pomocy. Pracy towarzyszyć będą warsztaty kompetencji miękkich, a także turystyka kulturowa oraz spotkania akademickie. Projekt będzie odbywał się w trzech turach w lipcu 2020 roku.

Szkoła Letnia obejmować będzie wykłady i warsztaty z zakresu tematyki Pracowni. Młodzi prawnicy mogą podczas niej doskonalić swoje umiejętności zawodowe, wykonując zadania, które usystematyzują ich wiedzę zdobytą podczas udziału w poprzednich etapach szkolenia.

Projekt Legislacyjny to indywidualne zaangażowanie uczestników Pracowni w trakcie trwania programu. Stworzona praca pisemna polegająca na zaproponowaniu zmiany w polskim systemie prawnym nie tylko rozwija umiejętności fachowe, ale także może zwrócić uwagę na istotne problemy w polskim prawie, nad którymi warto podjąć szerszą dyskusję i tym samym ustawicznie czynić prawo lepszym.

Program Mentorski to cykl trzech indywidualnych spotkań uczestników Pracowni z wybranymi przez nich mentorami. Rolą mentorów jest pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery uczestnika, który zyskuje możliwość określenia swoich predyspozycji i preferencji związanych z pracą.

TEMATYKA ZAJĘĆ


 • Warsztaty z technik negocjacji i mediacji
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Warsztaty z wystąpień publicznych i medialnych
 • Warsztaty z zarządzania projektami
 • Warsztaty z zarządzania zespołem
 • Warsztaty z komunikacji i PR
 • Warsztaty z savoir-vivre i protokołu dyplomatycznego
 • Warsztaty z zakresu sporządzania pism oraz poprawnej polszczyzny
 • Rola służb specjalnych w państwie prawa
 • Aktualne wyzwania i problemy prawotwórcze
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Modele biznesowe i finansowe w procesie budowania strategii organizacji
 • Blockchain i kryptowaluty
 • Fundraising
 • Lobbing
 • Kreowanie wizerunku i autoprezentacja
 • Etyka i antropologia filozoficzna
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Problemy współczesnej administracji publicznej

PROWADZĄCY ZAJĘCIA


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Min. Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii

 • Prok. Bogdan Święczkowski - Prokurator Krajowy, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego

 • Min. Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

 • Min. Tomasz Szatkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

 • Min. Marcin Romanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Michał Wójcik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Tomasz Zdzikot - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

 • Prof. Marek Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics

 • Wiktor Ćwiklik - założyciel i właściciel firmy PROSET. Menedżer, trener, doradca

 • Dr Maciej Domański - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

 • Rafał Drzewiecki - Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Dr Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Anna Kantor-Kilian - ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Prof. Radosław Koszewski - Dyrektor Executive Education Center IESE Business School w Polsce, wykładowca IESE

 • Jan Kowalczyk - Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym

 • Płk dr Tomasz Kowalik - Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej

 • Aleksy Miarkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

 • Dr hab. Piotr Mostowik - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dr Grzegorz Ocieczek - Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dr Jarosław Olesiak - absolwent Columbia University. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Mikołaj Pawlak - Rzecznik Praw Dziecka

 • Prof. Marek Piechowiak - wykładowca Uniwersytetu SWPS. W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Prok. Jakub Romelczyk - Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Mec. Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner w SK&S

 • Dr Marcin Wielec - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca Szefa BBN Pawła Solocha

 • Michał Zoń - Dyrektor Biura Prawnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej


Obserwuj nas

KONTAKT

Biuro Programu


liderzy@iws.org.pl