Program Główny


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?


Absolwenci prawa

Absolwenci studiów prawniczych.

Aplikanci i asystenci

Aplikanci adwokaccy, radcowscy, komorniczy, notarialni, a także asystenci sędziów oraz prokuratorów.

Absolwenci innych kierunków humanistycznych

Absolwenci innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Absolwenci kierunków technicznych

Absolwenci kierunków z obszaru nauk technicznych i ścisłych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.


PROCEDURA
KWALIFIKACYJNA

Aby wziąć udział w projekcie należy przejść przez proces rekrutacji.
W ramach pierwszego etapu odbywa się nabór zgłoszeń. Osoby, których kandydatury zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zaproszenie do drugiego etapu, którym jest rozmowa rekrutacyjna.


HARMONOGRAM


 • 16-18 listopada 2018 roku I Zjazd

 • 15-16 grudnia 2018 roku II Zjazd

 • 26-27 stycznia 2019 roku III Zjazd

 • 16-17 lutego 2019 roku IV Zjazd

 • 16-17 marca 2019 roku V Zjazd

 • 13-14 kwietnia 2019 roku VI Zjazd

 • 18-19 maja 2019 roku VII Zjazd

 • tydzień w lipcu lub sierpniu 2019 rokuProjekt Społeczny

 • zjazd we wrześniu 2019 roku Szkoła Letnia


Weekendowe zjazdy obejmują każdorazowo 16 godzin zajęciowych, od soboty od godz. 8:30 do niedzieli do godz. 14:00. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony nocleg z soboty na niedzielę. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość zapewnienia noclegu z piątku na sobotę.

Projekt Społeczny będzie tygodniowym projektem, polegającym na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz lokalnej społeczności oraz wybranej grupy osób potrzebujących. Pracy towarzyszyć będą warsztaty kompetencji miękkich, turystyka kulturowa, a także spotkania akademickie. Projekt Społeczny trwa tydzień i odbędzie się w lipcu lub sierpniu 2019 roku.

Szkoła Letnia wieńcząca Pracownię realizowana będzie w formie wyjazdowego seminarium, obejmującego wykłady i warsztaty z zakresu tematyki Pracowni.

Projekty uczestników to indywidualne zaangażowanie uczestników Pracowni Liderów Prawa w trakcie trwania programu.

TEMATYKA ZAJĘĆ


Program Główny Pracowni Liderów Prawa obejmuje wykłady, warsztaty i seminaria, w których zakresie tematycznym znajduje się między innymi:

 • Aksjologia polskiego porządku konstytucyjnego
 • Etyka i antropologia filozoficzna
 • Instytucje UE w praktyce prawodawczej
 • Kreowanie wizerunku i autoprezentacja
 • Praktyczne aspekty legislacji
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Lobbing - teoria wpływu
 • Modele biznesowe i finansowe w procesie budowania strategii organizacji
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Warsztaty z savoir-vivre i protokołu dyplomatycznego
 • Rola służb specjalnych w państwie prawa
 • Prawne wsparcie rodziny - aktualne wyzwania
 • Problemy współczesnej administracji publicznej
 • Podstawowe zasady polskiego porządku prawnego wobec prawa i praktyki instytucji międzynarodowych
 • Warsztaty z komunikacji i PR
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Warsztaty z technik negocjacji i mediacji
 • Warsztaty z wystąpień publicznych
 • Warsztaty z zarządzania projektami

PROWADZĄCY ZAJĘCIA


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics

 • Wiktor Ćwiklik - założyciel i właściciel firmy PROSET. Menedżer, trener, doradca

 • Dyr. Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Dyr. Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UKSW

 • Anna Kantor-Kilian - ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Jan Kowalczyk - Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym

 • Aleksy Miarkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

 • Dr hab. Piotr Mostowik - adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dr Grzegorz Ocieczek - Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dr Jarosław Olesiak - absolwent Columbia University. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dyr. Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodziny i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Piechowiak - wykładowca Uniwersytetu SWPS. W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Ryszard Rafalski - Szef w Zespole Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Dr Marcin Romanowski, LL.M. - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Dyr. Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Mec. Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner w SK&S

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca Szefa BBN Pawła Solocha


Obserwuj nas

KONTAKT

Biuro Programu


liderzy@iws.org.pl