Program Główny


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?


Studenci prawa

Studenci III - V roku studiów prawniczych.

Absolwenci prawa

Absolwenci studiów prawniczych.

Studenci i absolwenci innych kierunków humanistycznych

Studenci (III, IV i V roku) oraz absolwenci innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Studenci i absolwenci kierunków technicznych

Studenci (III, IV i V roku) oraz absolwenci kierunków z obszaru nauk technicznych i ścisłych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

PROCEDURA
KWALIFIKACYJNA

Aby wziąć udział w projekcie należy przejść przez proces rekrutacji. W ramach pierwszego etapu odbywa się nabór wniosków. Osoby, których kandydatury zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zaproszenie do drugiego etapu, którym jest rozmowa rekrutacyjna.


HARMONOGRAM


 • 23 - 25 lutego 2018 I Zjazd

 • 10 - 11 marca 2018 II Zjazd

 • 24 - 25 marca 2018 III Zjazd

 • 7 - 8 kwietnia 2018 IV Zjazd

 • 21 - 22 kwietnia 2018 V Zjazd

 • 12 - 13 maja 2018 VI Zjazd

 • 26 - 27 maja 2018 VII Zjazd

 • Projekt Społeczny

 • Szkoła Letnia


Szkoła Letnia wieńcząca Pracownię realizowana będzie w formie wyjazdowego seminarium, obejmującego wykłady i warsztaty z zakresu tematyki Pracowni.

Weekendowe zjazdy obejmują każdorazowo 16 godzin zajęciowych, od soboty od godz. 10:00 do niedzieli do godz. 16:00. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość zapewnienia noclegu z piątku na sobotę.

Projekt Społeczny będzie tygodniowym projektem, polegającym na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz lokalnej społeczności oraz wybranej grupy osób potrzebujących. Pracy towarzyszyć będą warsztaty kompetencji miękkich, turystyka kulturowa, a także spotkania akademickie. Projekt będzie odbywał się w dwóch turach w pierwszej połowie sierpnia 2018 roku.

TEMATYKA ZAJĘĆ


W ramach szkolenia przeprowadzonego w Pracowni Liderów Prawa - Programu Głównego, uczestnicy wezmą udział w warsztatach i zajęciach o następującej tematyce:

 • Praktyczne aspekty legislacji
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Kreowanie wizerunku i autoprezentacja
 • Savoir-vivre i protokół dyplomatyczny
 • Rola służb specjalnych w państwie prawa
 • Aksjologia polskiego porządku konstytucyjnego
 • Etyka i antropologia filozoficzna
 • Prawne wsparcie rodziny - aktualne wyzwania
 • Instytucje UE w praktyce prawodawczej
 • Lobbing - teoria wpływu
 • Modele biznesowe i finansowe w procesie budowania strategii organizacji
 • Podstawowe zasady polskiego porządku prawnego wobec prawa i praktyki instytucji międzynarodowych
 • Problemy współczesnej administracji publicznej
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Wystąpienia publiczne
 • Strategie PR
 • Zarządzanie zespołem

PROWADZĄCY ZAJĘCIA


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics

 • Wiktor Ćwiklik - założyciel i właściciel firmy PROSET. Menedżer, trener, doradca

 • Dyr. Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Dyr. Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UKSW

 • Anna Kantor-Kilian - ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Jan Kowalczyk - Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym

 • Aleksy Miarkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

 • Dr hab. Piotr Mostowik - adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dr Grzegorz Ocieczek - Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dr Jarosław Olesiak - absolwent Columbia University. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dyr. Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodziny i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Piechowiak - wykładowca Uniwersytetu SWPS. W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Ryszard Rafalski - Szef w Zespole Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Dr Marcin Romanowski, LL.M. - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Dyr. Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Mec. Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner w SK&S

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca Szefa BBN Pawła Solocha


Obserwuj nas

KONTAKT

Marcin Rokosz

Kierownik Programu Głównego
marcin.rokosz@iws.org.pl

Biuro Programu


liderzy@iws.org.pl