Program Główny


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?


Absolwenci prawa

Absolwenci studiów prawniczych.

Aplikanci i asystenci

Aplikanci adwokaccy, radcowscy, komorniczy, notarialni, a także asystenci sędziów oraz prokuratorów.

Absolwenci innych kierunków humanistycznych

Absolwenci innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Absolwenci kierunków technicznych

Absolwenci kierunków z obszaru nauk technicznych i ścisłych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.


PROCEDURA
KWALIFIKACYJNA

Aby wziąć udział w projekcie należy przejść przez proces rekrutacji.
W ramach pierwszego etapu odbywa się nabór wniosków. Osoby, których kandydatury zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zaproszenie do drugiego etapu, którym jest rozmowa rekrutacyjna.


Rekrutacja do programu!

Rekrutacja do Programu trwa od 10 września do 15 października 2018 roku.
Klauzula informacyjna

HARMONOGRAM


 • 16-18 listopada 2018 roku I Zjazd

 • 14-16 grudnia 2018 roku II Zjazd

 • 25-27 stycznia 2019 roku III Zjazd

 • 15-17 lutego 2019 roku IV Zjazd

 • 15-17 marca 2019 roku V Zjazd

 • 12-14 kwietnia 2019 roku VI Zjazd

 • 17-19 maja 2019 roku VII Zjazd

 • tydzień w lipcu lub sierpniu 2019 rokuProjekt Społeczny

 • zjazd we wrześniu 2019 roku Szkoła Letnia


Weekendowe zjazdy obejmują każdorazowo 16 godzin zajęciowych, od soboty od godz. 9:00 do niedzieli do godz. 16:00. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość zapewnienia noclegu z piątku na sobotę.

Projekt Społeczny będzie tygodniowym projektem, polegającym na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz lokalnej społeczności oraz wybranej grupy osób potrzebujących. Pracy towarzyszyć będą warsztaty kompetencji miękkich, turystyka kulturowa, a także spotkania akademickie. Projekt Społeczny trwa tydzień i odbędzie się w lipcu lub sierpniu 2019 roku.

Szkoła Letnia wieńcząca Pracownię realizowana będzie w formie wyjazdowego seminarium, obejmującego wykłady i warsztaty z zakresu tematyki Pracowni.

Projekty uczestników to indywidualne zaangażowanie uczestników Pracowni Liderów Prawa w trakcie trwania programu.

TEMATYKA ZAJĘĆ


Program Główny Pracowni Liderów Prawa obejmuje wykłady, warsztaty i seminaria, w których zakresie tematycznym znajduje się między innymi:

 • Aksjologia polskiego porządku konstytucyjnego
 • Etyka i antropologia filozoficzna
 • Instytucje UE w praktyce prawodawczej
 • Kreowanie wizerunku i autoprezentacja
 • Praktyczne aspekty legislacji
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Lobbing - teoria wpływu
 • Modele biznesowe i finansowe w procesie budowania strategii organizacji
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Warsztaty z savoir-vivre i protokołu dyplomatycznego
 • Rola służb specjalnych w państwie prawa
 • Prawne wsparcie rodziny - aktualne wyzwania
 • Problemy współczesnej administracji publicznej
 • Podstawowe zasady polskiego porządku prawnego wobec prawa i praktyki instytucji międzynarodowych
 • Warsztaty z komunikacji i PR
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Warsztaty z technik negocjacji i mediacji
 • Warsztaty z wystąpień publicznych
 • Warsztaty z zarządzania projektami

PROWADZĄCY ZAJĘCIA


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics

 • Wiktor Ćwiklik - założyciel i właściciel firmy PROSET. Menedżer, trener, doradca

 • Dyr. Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Dyr. Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UKSW

 • Anna Kantor-Kilian - ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Jan Kowalczyk - Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym

 • Aleksy Miarkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

 • Dr hab. Piotr Mostowik - adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dr Grzegorz Ocieczek - Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dr Jarosław Olesiak - absolwent Columbia University. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dyr. Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodziny i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Piechowiak - wykładowca Uniwersytetu SWPS. W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Ryszard Rafalski - Szef w Zespole Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Dr Marcin Romanowski, LL.M. - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Dyr. Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Mec. Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner w SK&S

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca Szefa BBN Pawła Solocha


Obserwuj nas

KONTAKT

Biuro Programu


liderzy@iws.org.pl