Program Praw Człowieka


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?


Studenci

Studenci 4 i 5 roku prawa, stosunków międzynarodowych lub politologii.

Doktoranci

Doktoranci i młodsi akademiccy pracownicy naukowi.

Aplikanci

Aplikanci sędziowscy, prokuratorscy, adwokaccy i radcowscy.

Praktycy

Osoby zawodowo związane z ochroną praw człowieka.

PROCEDURA
KWALIFIKACYJNA

Aby wziąć udział w projekcie należy przejść przez proces rekrutacji, składający się z następujących etapów:

 • Etap I - rejestracja za pomocą formularza na stronie internetowej PLP. Wybieranych jest nie więcej niż 100 osób do kolejnego etapu.
 • Etap II - test metody MAPP.
 • Etap III - rozmowy kwalifikacyjne w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

HARMONOGRAM


 • 28.09-01.10.2017 I Zjazd

 • 21-22.10.2017 II Zjazd

 • 18-19.11.2017 III Zjazd


Pierwszy zjazd obejmuje 30 godzin zajęciowych, od czwartku od godz. 9:45 do niedzieli do godz. 15:00. Kolejne dwa zjazdy obejmują 15 godzin zajęciowych, od soboty 9:45 do niedzieli do godz. 15:00. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość dodatkowo zapewnienia noclegu z środy na czwartek i piątku na sobotę..

TEMATYKA ZAJĘĆ


W ramach szkolenia przeprowadzonego w Pracowni Liderów Prawa - Prawa Człowieka, uczestnicy wezmą udział w warsztatach i zajęciach o następującej tematyce:

 • Uniwersalny system ochrony praw człowieka: Międzynarodowa Karta Praw Człowieka, Konwencja o prawach dziecka, mechanizmy kontrolne, instytucje wyspecjalizowane ONZ; Mechanizm Narodów Zjednoczonych dla Międzynarodowych Trybunałów Karnych; Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.
 • Regionalne Systemy Ochrony Praw Człowieka:


  Rada Europy: Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, procedury ochrony praw człowieka.

  Unia Europejska: Regulacje traktatowe - TUE, TFUE, KPP; Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej; Agencja Praw Podstawowych.
 • Krajowy system ochrony praw człowieka: Konstytucja RP, Kodeks Karny, Kodeks Rodziny i Opiekuńczy; organy ochrony praw człowieka (TK, sądy, RPO, RPD); procedury ochrony praw człowieka (skargi konstytucyjne, inne środki, skarga do RPO i RPD, petycja do sejmu, procedury sądowe).
 • Zajęcia z procesu Legislacyjnego.
 • Logika z Semiotyką - skargi i inne pisma.
 • Seminaria interdyscyplinarne.

PROWADZĄCY ZAJĘCIA


 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Ignacio Socias - Dyrektor w Międzynarodowej Federacji na Rzecz Rozwoju Rodziny

 • Dr hab. Marek Andrzejewski - Profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego; Kierownik Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka Instytutu Nauk Prawnych PAN

 • Łukasz Cięgotura - Dyrektor Archiwum Wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Prokurator Krzysztof Masło - Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka

 • Dr Maciej Wojtacki - Akademia Sztuki Wojennej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Katedra Teorii i Filozofii Prawa

 • Sędzia Paweł Jaros - Rzecznik Praw Dziecka II kadencji, Naczelnik Wydziału ds. Międzynarodowych Procedur Ochrony Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Michał Zoń - Dyrektor Biura Prawnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej

 • Dr Beata Kosiba - Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Nauk Politycznych

 • Paulina Sulenta - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Wydział Filozofii, Katedra Metafizyki

Obserwuj nas

KONTAKT