Program Student


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?


Maturzyści

Maturzyści rozpoczynający studia prawnicze w roku akademickim 2017/2018 Tegoroczni maturzyści aplikujący na studia prawnicze.

Studenci prawa

Studenci I i II roku studiów prawniczych.

Studenci I i II roku i maturzyści rozpoczynający studia na innych kierunkach humanistycznych w roku akademickim 2017/2018

Tegoroczni maturzyści aplikujący na inne kierunki z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, a także studenci I roku innych kierunków humanistycznych o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Studenci I i II roku i maturzyści rozpoczynający studia na kierunkach technicznych w roku akademickim 2017/2018

Tegoroczni maturzyści aplikujący na kierunki techniczne, a także studenci I roku kierunków technicznych o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

PROCEDURA
KWALIFIKACYJNA

Aby wziąć udział w projekcie należy przejść przez proces rekrutacji.


HARMONOGRAM


 • 20-22.10.2017 I Zjazd

 • 10-12.11.2017 II Zjazd

 • 8-10.12.2017 III Zjazd

 • 23-25.02.2018 IV Zjazd

 • 16-18.03.2018 V Zjazd

 • 6-8.04.2018 VI Zjazd

 • 18-20.05.2018 VII Zjazd

 • Projekt społeczny

 • Szkoła letnia


Szkoła letnia wieńcząca Pracownię realizowana będzie w formie wyjazdowego seminarium, obejmującego wykłady i warsztaty z zakresu tematyki Pracowni.

Weekendowe zjazdy obejmują każdorazowo 16 godzin zajęciowych, od soboty od godz. 10:00 do niedzieli do godz. 17:30. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość dodatkowo zapewnienia noclegu z piątku na sobotę.

Projekt społeczny będzie tygodniowym projektem, polegającym na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz lokalnej społeczności i wybranej grupy osób potrzebujących. Pracy towarzyszyć będą warsztaty kompetencji miękkich, a także turystyka kulturowa oraz spotkania akademickie. Projekt będzie odbywał się w dwóch turach w I połowie sierpnia 2018 roku.

TEMATYKA ZAJĘĆ


W ramach szkolenia przeprowadzonego w Pracowni Liderów Prawa program Student, uczestnicy wezmą udział w warsztatach i zajęciach o następującej tematyce:

 • Dobra organizacja czasu
 • Techniki skutecznej nauki
 • Retoryka prawnicza
 • Motywacja
 • Mediacje
 • Praktyczne aspekty legislacji
 • Aksjologia polskiego porządku konstytucyjnego
 • Instytucje UE w praktyce prawodawczej
 • Podstawowe zasady polskiego porządku prawnego wobec prawa i praktyki instytucji międzynarodowych
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Legislacyjne aspekty Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Komunikacja publiczna
 • Strategie PR
 • Savoir-vivre i protokół dyplomatyczny
 • Leadership
 • Zarządzanie zespołem

PROWADZĄCY ZAJĘCIA


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Dyr. Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 • Dyr. Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich

 • Anna Kantor-Kilian - Ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Prof. Małgorzata Manowska SSA - Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 • Dr hab. Piotr Mostowik - Adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 • Dyr. Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodziny i Nieletnich, Ministerstwo Sprawiedliwości

 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Piechowiak - W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - Adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Dr Marcin Romanowski - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Dyr. Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

 • Min. Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - Doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy


Obserwuj nas

KONTAKT

Hubert Ryszkowski

Kierownik Programu Student
hubert.ryszkowski@iws.org.pl

Krzysztof Piaseczny

Kierownik Biura Programu Student
liderzy@dobreprawo.org