Program Student

Pracownia Liderów Prawa

to nowoczesna forma kształcenia przyszłych prawniczych elit. Biorąc udział w programie masz możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez cenionych wykładowców, praktyków i trenerów.

Warsztaty z uczestnikami prowadzić będą prawnicy pracujący dla najlepszych kancelarii oraz menedżerowie zatrudnieni w największych polskich przedsiębiorstwach.

Z nami będziesz trenować umiejętność autoprezentacji, wystąpień publicznych, zarządzania projektami, a także poznasz niezbędne elementy savoir-vivre.

Podczas spotkań z ministrami i innymi zaproszonymi gośćmi, będziesz mieć możliwość uzyskania odpowiedzi na interesujące Cię pytania.


KTO MOŻE APLIKOWAĆ DO PROGRAMU STUDENT?


Studenci prawa

Studenci I-IV roku roku prawa.

Studenci innych kierunków

Studenci I-IV roku innych kierunków, jeśli rozwój ich umiejętności w obszarze prawa jest uzasadniony.

REKRUTACJA

Aby wziąć udział w programie należy przejść przez proces rekrutacji. W ramach jego pierwszego etapu odbywa się nabór zgłoszeń.

Osoby, których kandydatury zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają zaproszenie do drugiego etapu, którym jest rozmowa rekrutacyjna. Rekrutacja potrwa do 30 października.


HARMONOGRAM


 • 10-13 grudnia 2020 roku I zjazd

 • 9-10 stycznia 2021 roku II zjazd

 • 13-14 lutego 2021 roku III zjazd

 • 13-14 marca 2021 roku IV zjazd

 • 17-18 kwietnia 2021 roku V zjazd

 • 8-9 maja 2021 roku VI zjazd

 • 5-6 czerwca 2021 roku VII zjazd

 • tydzień w sierpniu 2021 rokuProjekt Społeczny

 • 10-12 września 2021 roku Szkoła Letnia


Weekendowe zjazdy obejmują każdorazowo 16 godzin zajęciowych. Zajęcia kończą się w niedzielę o godzinie 14:00. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony nocleg z soboty na niedzielę. Dla osób spoza Warszawy zapewniamy nocleg także z piątku na sobotę.

Projekt Społeczny to tygodniowy projekt, polegający na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz wybranej grupy osób potrzebujących pomocy. Pracy towarzyszyć będą warsztaty kompetencji miękkich, a także turystyka kulturowa oraz spotkania akademickie. Projekt będzie odbywał się w trzech turach w lipcu 2020 roku.

Szkoła Letnia obejmować będzie wykłady i warsztaty z zakresu tematyki Pracowni. Młodzi prawnicy mogą podczas niej doskonalić swoje umiejętności zawodowe, wykonując zadania, które usystematyzują ich wiedzę zdobytą podczas udziału w poprzednich etapach szkolenia.

Projekt Legislacyjny to indywidualne zaangażowanie uczestników Pracowni w trakcie trwania programu. Stworzona praca pisemna polegająca na zaproponowaniu zmiany w polskim systemie prawnym nie tylko rozwija umiejętności fachowe, ale także może zwrócić uwagę na istotne problemy w polskim prawie, nad którymi warto podjąć szerszą dyskusję i tym samym ustawicznie czynić prawo lepszym.

Program Mentorski to cykl trzech indywidualnych spotkań uczestników Pracowni z wybranymi przez nich mentorami. Rolą mentorów jest pomoc w zaplanowaniu ścieżki kariery uczestnika, który zyskuje możliwość określenia swoich predyspozycji i preferencji związanych z pracą.

TEMATYKA ZAJĘĆ


 • Warsztaty z technik negocjacji i mediacji
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Warsztaty z wystąpień publicznych i medialnych
 • Warsztaty z zarządzania projektami
 • Warsztaty z zarządzania zespołem
 • Warsztaty z komunikacji i PR
 • Warsztaty z savoir-vivre i protokołu dyplomatycznego
 • Warsztaty z zakresu sporządzania pism oraz poprawnej polszczyzny
 • Rola służb specjalnych w państwie prawa
 • Aktualne wyzwania i problemy prawotwórcze
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
 • Modele biznesowe i finansowe w procesie budowania strategii organizacji
 • Blockchain i kryptowaluty
 • Fundraising
 • Lobbing
 • Kreowanie wizerunku i autoprezentacja
 • Etyka i antropologia filozoficzna
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Problemy współczesnej administracji publicznej

PROWADZĄCY ZAJĘCIA


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Min. Michał Woś - Minister Środowiska

 • Min. Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii

 • Min. Mariusz Haładyj - Prezes Prokuratorii Generalnej RP

 • Prok. Bogdan Święczkowski - Prokurator Krajowy, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego

 • Min. Michał Wójcik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Sebastian Kaleta - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Marcin Warchoł - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Marcin Warchoł - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Marcin Romanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Tomasz Zdzikot - p.o. Prezesa Poczty Polskiej

 • Tomasz Szatkowski - ambasador RP przy Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego (NATO)

 • Prof. Marek Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics

 • Dr Maciej Domański - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

 • Urszula Dubejko - Dyrektor Generalny w Ministerstwie Środowiska

 • Dr Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Anna Kantor-Kilian - ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Prof. Radosław Koszewski - Dyrektor Executive Education Center IESE Business School w Polsce, wykładowca IESE

 • Jan Kowalczyk - Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym

 • Płk dr Tomasz Kowalik - Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej

 • Aleksy Miarkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

 • Dr hab. Piotr Mostowik - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Tomasz Mraz - Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Dr Jarosław Olesiak - absolwent Columbia University. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Mikołaj Pawlak - Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Prok. Jakub Romelczyk - Prokurator Regionalny w Warszawie

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Mec. Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner w SK&S

 • Płk dr Marcin Strzelec - Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

 • Dr Marcin Wielec - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca Szefa BBN Pawła Solocha

 • Michał Zoń - Dyrektor Biura Prawnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej


Obserwuj nas

KONTAKT

Biuro Programu


liderzy@iws.gov.pl