Program Student


KTO MOŻE APLIKOWAĆ DO PROGRAMU STUDENT JUNIOR?


Studenci studiów prawniczych

Studenci I, II i III roku studiów prawniczych.

Studenci innych kierunków humanistycznych

Studenci I, II i III roku innych kierunków humanistycznych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Studenci kierunków technicznych

Studenci I, II i III roku kierunków technicznych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ DO PROGRAMU STUDENT SENIOR?


Studenci studiów prawniczych

Studenci IV i V roku studiów prawniczych.

Studenci innych kierunków humanistycznych

Studenci IV i V roku kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Studenci kierunków technicznych

Studenci IV i V roku kierunków technicznych, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

PROCEDURA
KWALIFIKACYJNA

Aby wziąć udział w projekcie należy przejść przez proces rekrutacji.


HARMONOGRAM


 • 16-18 listopada 2018 roku I Zjazd

 • 1-2 grudnia 2018 roku II Zjazd

 • 12-13 stycznia 2019 roku III Zjazd

 • 23-24 lutego 2019 roku IV Zjazd

 • 23-24 marca 2019 roku V Zjazd

 • 13-14 kwietnia 2019 roku VI Zjazd

 • 18-19 maja 2019 roku VII Zjazd

 • tydzień w lipcu lub sierpniu 2019 roku Projekt Społeczny

 • zjazd we wrześniu 2019 roku Szkoła Letnia


Weekendowe zjazdy obejmują każdorazowo 16 godzin zajęciowych, od soboty od godz. 8:30 do niedzieli do godz. 14:00. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony nocleg z soboty na niedzielę. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość zapewnienia noclegu z piątku na sobotę.

Projekt Społeczny będzie tygodniowym projektem, polegającym na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz lokalnej społeczności i wybranej grupy osób potrzebujących. Pracy towarzyszyć będą warsztaty kompetencji miękkich, a także turystyka kulturowa oraz spotkania akademickie. Projekt będzie odbywał się w dwóch turach w I połowie sierpnia 2019 roku.

Szkoła Letnia wieńcząca Pracownię realizowana będzie w formie wyjazdowego seminarium, obejmującego wykłady i warsztaty z zakresu tematyki Pracowni.

Projekty uczestników to indywidualne zaangażowanie uczestników Pracowni Liderów Prawa w trakcie trwania programu.

TEMATYKA ZAJĘĆ


W ramach szkolenia przeprowadzonego w Pracowni Liderów Prawa dla Programu Student Junior znajdą się zajęcia przygotowane specjalnie dla osób rozpoczynających studia. Wśród warsztatów oraz wykładów znajdą się między innymi zajęcia z zakresu:

 • Dobra organizacja czasu
 • Techniki skutecznej nauki
 • Retoryka prawnicza
 • Motywacja
 • Mediacje
 • Praktyczne aspekty legislacji
 • Aksjologia polskiego porządku konstytucyjnego
 • Instytucje UE w praktyce prawodawczej
 • Podstawowe zasady polskiego porządku prawnego wobec prawa i praktyki instytucji międzynarodowych
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Legislacyjne aspekty Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Komunikacja publiczna
 • Strategie PR
 • Savoir-vivre i protokół dyplomatyczny
 • Leadership
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Zarządzanie zespołem

W ramach szkolenia przeprowadzonego w Pracowni Liderów Prawa dla Programu Student Senior przygotowaliśmy innowacyjny program skierowany dla osób wkraczających na rynek prawniczy. Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, w ramach Programu przewidzieliśmy między innymi zajęcia:

 • Retoryka prawnicza
 • Mediacje
 • Praktyczne aspekty legislacji
 • Aksjologia polskiego porządku konstytucyjnego
 • Instytucje UE w praktyce prawodawczej
 • Podstawowe zasady polskiego porządku prawnego wobec prawa i praktyki instytucji międzynarodowych
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Legislacyjne aspekty Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Komunikacja publiczna
 • Strategie PR
 • Savoir-vivre i protokół dyplomatyczny
 • Leadership
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Zarządzanie zespołem
 • Doradztwo zawodowe
 • Aplikacje prawnicze

PROWADZĄCY ZAJĘCIA


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Min. Jadwiga Emilewicz - Minister Przedsiębiorczości i Technologii

 • Prok. Bogdan Święczkowski - Prokurator Krajowy, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego

 • Min. Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Tomasz Szatkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

 • Min. Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Michał Wójcik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Tomasz Zdzikot - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

 • Prof. Marek Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics

 • Wiktor Ćwiklik - założyciel i właściciel firmy PROSET. Menedżer, trener, doradca

 • Dr Maciej Domański - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego

 • Rafał Drzewiecki - Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Dr Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Anna Kantor-Kilian - ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Prof. Radosław Koszewski - Dyrektor Executive Education Center IESE Business School w Polsce, wykładowca IESE

 • Jan Kowalczyk - Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym

 • Płk dr Tomasz Kowalik - Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych w Ministerstwie Obrony Narodowej

 • Aleksy Miarkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

 • Dr hab. Piotr Mostowik - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dr Grzegorz Ocieczek - Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dr Jarosław Olesiak - absolwent Columbia University. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Mikołaj Pawlak - Rzecznik Praw Dziecka

 • Prof. Marek Piechowiak - wykładowca Uniwersytetu SWPS. W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - adiunkt na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Prok. Jakub Romelczyk - Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie

 • Dr Marcin Romanowski, LL.M. - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Mec. Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner w SK&S

 • Dr Marcin Wielec - Zastępca Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy, doradca Szefa BBN Pawła Solocha

 • Michał Zoń - Dyrektor Biura Prawnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej


Obserwuj nas

KONTAKT

Biuro Programu


liderzy@iws.gov.pl