Program Student


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?


Maturzyści

Maturzyści rozpoczynający studia prawnicze w roku akademickim 2018/2019.

Studenci prawa

Studenci I i II roku studiów prawniczych.

Studenci I i II roku i maturzyści rozpoczynający studia na innych kierunkach humanistycznych w roku akademickim 2018/2019

Tegoroczni maturzyści aplikujący na inne kierunki z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, a także studenci I roku innych kierunków humanistycznych o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

Studenci I i II roku i maturzyści rozpoczynający studia na kierunkach technicznych w roku akademickim 2018/2019

Tegoroczni maturzyści aplikujący na kierunki techniczne, a także studenci I roku kierunków technicznych o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem w obszarze prawa.

PROCEDURA
KWALIFIKACYJNA

Aby wziąć udział w projekcie należy przejść przez proces rekrutacji.


HARMONOGRAM


 • 16-18 listopada 2018 I Zjazd

 • 7-9 grudnia 2018 II Zjazd

 • 15-17 lutego 2019 III Zjazd

 • 8-10 marca 2019 IV Zjazd

 • 26-28 kwietnia 2019 V Zjazd

 • 17-19 maja 2019 VI Zjazd

 • 7-9 czerwca 2019 VII Zjazd

 • Projekt społeczny

 • Szkoła letnia


Weekendowe zjazdy obejmują każdorazowo 16 godzin zajęciowych, od soboty od godz. 10:00 do niedzieli do godz. 17:30. Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość dodatkowo zapewnienia noclegu z piątku na sobotę.

Projekt Społeczny będzie tygodniowym projektem, polegającym na przygotowaniu i realizacji działania na rzecz lokalnej społeczności i wybranej grupy osób potrzebujących. Pracy towarzyszyć będą warsztaty kompetencji miękkich, a także turystyka kulturowa oraz spotkania akademickie. Projekt będzie odbywał się w dwóch turach w I połowie sierpnia 2018 roku.

Szkoła Letnia wieńcząca Pracownię realizowana będzie w formie wyjazdowego seminarium, obejmującego wykłady i warsztaty z zakresu tematyki Pracowni.

TEMATYKA ZAJĘĆ


W ramach szkolenia przeprowadzonego w Pracowni Liderów Prawa Program Student, uczestnicy wezmą udział w warsztatach i zajęciach o następującej tematyce:

 • Dobra organizacja czasu
 • Techniki skutecznej nauki
 • Retoryka prawnicza
 • Motywacja
 • Mediacje
 • Praktyczne aspekty legislacji
 • Aksjologia polskiego porządku konstytucyjnego
 • Instytucje UE w praktyce prawodawczej
 • Podstawowe zasady polskiego porządku prawnego wobec prawa i praktyki instytucji międzynarodowych
 • Warsztaty z informatyki prawniczej
 • Ocena skutków regulacji w praktyce
 • Legislacyjne aspekty Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Komunikacja publiczna
 • Strategie PR
 • Savoir-vivre i protokół dyplomatyczny
 • Leadership
 • Techniki negocjacji i mediacji
 • Zarządzanie zespołem

PROWADZĄCY ZAJĘCIA


 • Min. Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

 • Min. Łukasz Piebiak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Marcin Warchoł - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Min. Michał Wójcik - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Chodakiewicz - profesor w The Institute of World Politics

 • Wiktor Ćwiklik - założyciel i właściciel firmy PROSET. Menedżer, trener, doradca

 • Marek Dąbrowski - ekspert w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów, asystent w Katedrze Negocjacji i Mediacji KUL

 • Dyr. Urszula Dubejko - Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Dyr. Wojciech Federczyk - Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

 • Dr Aneta Jakubiak-Mirończuk - Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa UKSW

 • Mec. Kamil Golema - radca prawny, asystent w Katedrze Negocjacji i Mediacji KUL

 • Anna Kantor-Kilian - ekspert w Wydziale Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE

 • Jan Kowalczyk - Prezes Banner Group, konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym

 • Aleksy Miarkowski - Zastępca Dyrektora Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów

 • Dr hab. Piotr Mostowik - adiunkt w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dr Grzegorz Ocieczek - Zastępca Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego

 • Dr Jarosław Olesiak - absolwent Columbia University. Doktoryzował się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Dyr. Mikołaj Pawlak - Dyrektor Departamentu Spraw Rodziny i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Prof. Marek Piechowiak - wykładowca Uniwersytetu SWPS. W 2000 r. Rzecznik Praw Dziecka

 • Dr Jarosław Przeperski - adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 • Ryszard Rafalski - Szef w Zespole Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Dr Marcin Romanowski, LL.M. - Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 • Dr Henryk Siodmok - Prezes Zarządu Grupy Atlas

 • Dyr. Michał Szczepański - Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

 • Mec. Mikołaj Sowiński - radca prawny, partner w SK&S

 • Prof. Andrzej Zybertowicz - doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz doradca Szefa BBN


Obserwuj nas

KONTAKT

Hubert Ryszkowski

Kierownik Programu Student
hubert.ryszkowski@iws.org.pl

Biuro Programu


liderzy@iws.org.pl